Turls in America
HomePosts Tagged "Sultan Abdülhamid"

Sultan Abdülhamid Tag

Archive

1908 Jön Türk Devrimi, Osmanlı topraklarındaki etkisi kadar, İmparatorluğun son 30 yıllık dış siyaseti bakımından oldukça önemli bir değişim yaratacaktı. Batı devletleriyle ilişkilerde yaşanan değişimin yanı sıra, dış

Sıradışı Bir Jön Türk Ubeydullah Efendi`nin Amerika Hâtıraları Ahmet Turan Alkan, İletişim Yayınları, 2. Baskı 1997 https://www.iletisim.com.tr/kitap/ubeydullah-efendinin-amerika-hâtiralari/7322#.XSyzUvZFzIU Ubeydullah Efendi (1858-1937), sarıklı-cübbeli bir Jön Türk’tü. Onun çelişkilerle dolu kişiliği, Jön Türkler’in türdeşlikten ne

This year marks the centenary of the death of Ottoman Sultan Abdulhamid II. We have witnessed an inclination towards understanding Abdulhamid II and his policies letter in the

A collection of books and serials presented by the Ottoman Sultan Abdulhamid II to the U.S. Library of Congress in 1884 were recently digitized by the Library of

77 yıllık ömrüne büyük başarılar sığdırmış hukukçu, General, Amerikan İç Savaşı kahramanı, yazar, vali ve diplomat Lew Wallace (1827-1905), 1881’de Osmanlı İmparatorluğu’na ABD Başkanı James A. Garfield tarafından