Turls in America
Copyright Turks in America-2019
HomeAnalysisABD’de Siyahî Tarihi Ayı kutlanıyor

ABD’de Siyahî Tarihi Ayı kutlanıyor

ABD’de Siyahî Tarihi Ayı kutlanıyor

ABD’de, siyahî Amerikalıların kültürlerini, tarihlerini ve mücadelelerini anacakları ve başarılarını kutlayacakları Siyahî Tarihi Ayı (Black History Month) olarak adlandırılan etkinlik ayı 1 Şubat’ta başladı. Bu kapsamda, Şubat ayı boyunca okullarda, müzelerde ve ibadethanelerde birçok sergi, panel ve konferans gerçekleştiriliyor

Her yıl Siyahî Tarihi Ayında milyonlarca  Amerikan vatandaşının pek çok zorluğa karşı mücadeleleri ve zaferleri saygıyla anılıyor. Siyahî Amerikalıların kölelik, ön yargı ve yoksulluğa karşı verdikleri mücadele ile ülkenin kültürel ve siyasi hayatına olan katkıları hatırlanıyor.

Siyahî Tarihi Ayı nedir?

20. Yüzyılın başlarına kadar, ABD’de siyahîlerin tarihinin sadece kölelikten ibaret olduğu düşüncesi yaygındı. “Siyahî Tarihinin Babası” olarak da bilinen, önde gelen yazar ve tarihçilerden birisi olan Carter G. Woodson (1875-1950), Şubat 1926’da “Zenci Tarihi Haftası”nı (Negro History Week) başlatarak Siyahî Tarihi Ayına ilham kaynağı olmuştur.

Carter G. Woodson, eskiden köle olan bir anne ve babanın oğlu olarak 1875 yılında Virginia Eyaleti’nde dünyaya geldi. Okuma-yazma bilmeyen bir ailede büyüyen Woodson, bir insanı özgürlüğe ulaştıracak başlıca yolun eğitim olduğuna inandı. Kömür madenlerinde çalışmak zorunda kalan ve 20 yaşına kadar okul eğitimi alamayan Woodson, 20 yaşında siyahîlerin öğrenim gördüğü Douglass Lisesi’ne kayıt oldu ve iki yıl sonra lise diplomasını aldı. Daha sonra Chicago Üniversitesi’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini alan Woodson, 1912’de Harvard Üniversitesi’nden doktora derecesi alan ikinci Afrika kökenli Amerikalı olarak tarihe geçti.

Carter G. Woodson, bir tarihçi ve yazar olarak kendi insanlarının ve farklı kültürlerin, Amerika tarihi çalışan bilim insanları tarafından yok sayılmasını sona erdirmek ister. 1915’te bu konuda çalışmalar yapacak olan derneği kuran Woodson, 1926’da “Zenci Tarihi Haftası” olarak başlattığı haftayı, Başkan Abraham Lincoln ve kölelik karşıtı Frederick Douglass’ın doğum günlerine denk gelen şubatın ikinci haftası olarak belirler.

Amerika’nın kuruluşunun 200. yılı olan 1976’da ise bu kutlama bir ayı kapsayacak şekilde uzatılmış, Başkan Gerald Ford ulusal bir anma ayı olması kararını almıştır.

Tarihçi Woodson’ın kurucusu olduğu Afrika Kökenli Amerikalıların Yaşam ve Tarihini Araştırma Derneği (Association for the Study of African American Life and History), Siyahî Tarihi Anma ayı için her yıl ayrı bir tema belirlemektedir.

2019 yılının teması “Siyahî Göçleri” (Black Migrations) olarak açıklanmıştır. Şubat ayı içerisinde Washington ve çevresindeki müze ve kütüphanelerde bu tema kapsamında pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Kanada ve Birleşik Krallık da dâhil olmak üzere diğer ülkeler de Siyahî Tarihi Ayını kutlanmaktadir

 

Share Us

isilacehan@turksinamerica.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.