Turls in America
Copyright Turks in America-2019
HomeAnalysisAmerika’da bir Osmanlı Bahçesi

Amerika’da bir Osmanlı Bahçesi

Amerika’da bir Osmanlı Bahçesi

St. Louis’deki Bakewell Osmanlı Bahçesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun bahçe geleneklerini yaşatıyor.

1993’te vefat eden Missouri’li emlak zengini Edward L. Bakewell, Jr. mirasçılarına St.Louis’de botanik bahçelerinde bir bahçe yapmaları için yüklü miktarda bir miras bırakır. Oğulları Ted ve Anderson Bakewell, nasıl bir bahçe yapacaklarına karar verirken, ailenin Osmanlı sarayına giden hikâyesi gelir akıllarına.

 

 

Bakewell ailesinin büyük babaanneleri, Sultan II. Mahmud’un annesi Nakşıdil Valide Sultan olduğuna inanılan, 18. YY sonu ile 19. YY başlarında yaşamış olan Fransız asıllı Marie Marthe Aimée   Dubucq de Rivéry’dir.

Istabul’u ziyaretinde, Osmanlı sarayına dayanan aile hikâyesi Edward L. Bakewell’in zihninde yeniden canlanır. Bakewell’in Osmanlı sevgisi oğullarına da miras olarak kalmıştır.

Bakewell’in vasiyetini yerine getirmek üzere yıllarca çalışmalar
yapan Ted Bakewell ve Anderson Bakewell kardeşler, sonunda bu vasiyeti Missouri Botanik Bahçesi içinde kurdukları Osmanlı Bahçesi ile 2008 yılında hayata geçirirler.

 

Osmanlı ve İslâm medeniyetinde bahçe, içinde barındırdığı çeşme, selsebîl ve sayısız bitki ile Kur’an’daki cennet bahçeleri tasvirlerine dayandığı için her zaman özel bir öneme sahip olmuştur. Bu önemli İslâm geleneği, en ufak detayına kadar St. Louis’teki Bakewell Osmanlı bahçesinde de uygulanmış.

İstanbul daha yumuşak Akdeniz iklimine sahip, St. Louis de daha karasal iklim olsa da, iki şehir de yaklaşık 40 derece enlemde yer almaktadır. Bakewell Osmanlı Bahçesi, günümüz Türkiye sınırları içerisinde kalan bölgede 16. ila 19. yüzyıllarda yetişen bitkileri barındırmakta.

Osmanlı Bahçesinin giriş ve çıkış kapılarında şöyle yazıyor: “Yâdın bekler mâlik bu bağçe içre” yâni “Buranın sahibi bu bahçede yâd edilmeyi bekler”…

Haber: Dr. Işıl Acehan
Fotoğraf: Jakob M. Berr

Forum USA www.forumusa.com

Kaynak: http://archive.aramcoworld.com/issue/201006/an.ottoman.garden.grows.in.st.louis.htm

 

Share Us

isilacehan@turksinamerica.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.